Innsikt og analyse

En Power BI-løsning fra oss gir deg en oppdatert oversikt over dine nøkkeltall og kritiske forretningsområder, slik at du kan ta gode beslutninger på en effektiv måte. Få verdifull innsikt i dine data.

Vi hjelper dere med å samle inn relevante data og konvertere dem til nyttig og tilgjengelig informasjon som støtter opp om effektive beslutningsprosesser.

Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester innenfor dataplattform og Power BI. Hos oss får dere all den fagkompetanse som trengs for å etablere en løsning for verdifull innsikt.

Power BI er mer enn bare rapporter, og vi setter opp løsningen og rapportene for maksimal utnyttelse og kvalitet. Rådgivning, opplæring og kursing er derfor også en viktig del av våre leveranser. Vi deler gjerne vår kompetanse og hjelper dere å utnytte potensialet i alt av tilgjengelige data.

  • Les mer om Datawarehouse to go

    Løsningen settes raskt og enkelt opp og dekker det du savner i regnskapssystemet i dag. Rapporteringen lages ved hjelp av dashbord og rapporter i Power BI.

Kom i gang med Power BI

Vi utvikler dashbord, rapporter og analyserer data –tilpasset deres behov.

Store datamengder, ofte fra mange forskjellige kilder, kan være utfordrende å kombinere og utnytte. Vi hjelper dere med å sette opp en brukervennlig og smidig løsning der Power BI gir både god oversikt og dyp innsikt på et interaktivt plan.

Å lykkes med Power BI

Utfordringen er å lykkes med et selvbetjent BI-miljø uten å miste kontrollen, noe som er essensielt for å bli fullstendig datadrevet.

Les våre tips

Kompetanse

Teamet vårt har mange års erfaring med datamodellering, optimalisering av rapporter, datavisualisering og dataanalyse. Vi har spesialkompetanse på Power BI og hjelper dere med å komme i gang med visualiseringsverktøyene. Vi har den kompetanse dere trenger for å implementere en god praksis i bruk av Power BI i hele organisasjonen.

Våre kompetente og engasjerte konsulenter leverer gode og robuste løsninger, og vi er stolte over å kunne vise til mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder.

Vi hjelper deg med å

  1. Designe og sette opp nye dashbord og rapporter

  2. Forbedre innsikt og spisse budskap

  3. Øke deres kompetanse

  4. Kommunisere data og funn på en mer effektiv og forståelig måte

  5. Beste praksis implementasjon av Power BI