Derfor digger Terje å være dataanalytiker

Terje Fjeldstad, Fagansvarlig for kompetanseområdet Data Analyse i Fraktal

Å bli en datadrevet organisasjon er noe flere og flere selskaper sørger for, eller vurderer å bli. Det mener fagansvarlig Terje Fjeldstad er fornuftig.

Terje Fjeldstad, fagansvarlig Data Analyst i Fraktal

Skal man først samle alle data som finnes i en bedrift og bruke dem aktivt til analyseformål, kreves en viss erfaring. Og gjerne at man har vært ute en vinternatt før. Det har Terje Fjeldstad.

Han er sørlendingen som studerte økonomi – og administrasjon i Stavanger, tok IT-ledelse og forretningsutvikling, og som etter endt diplomoppgave fikk jobb som mobilselger på Telehuset. Deretter kom Fjeldstad til Profitbase og en dataplattform-jobb han hadde i 12 år

Som fagansvarlig for dataanalyse i Fraktal får han nå benyttet alle deler av sin kompetanse.

 En dataanalyst er bindeleddet mellom det som blir sagt på fagspråket for så å hente svaret ut fra data. Det er ikke datakunnskapen alene som er avgjørende, men det å kunne se sammenhenger, og tyde dem 

Fallgruvene

En stadig større del av næringslivet går nå inn for å skaffe seg analyse av data for å være så konkurransedyktig som mulig.

– Vi gir kundene det esset i ermet de trenger, det som skal til for at de kan hente ut enda mer informasjon og forutsigbarhet fra sine egne data, sier Fjeldstad.

Med verktøyene som benyttes i powerplattformen er ønsket å gi kundene et bedre konkurransefortrinn, og bedre beslutningsstøtte. Men det hender også at bedrifter, både små og store, opplever å gå i de samme fellene. Det skyldes gjerne at de skal ta i bruk et nytt verktøy og at de har litt for stor tro på seg selv i hvordan de skal få det til. Da venter som regel noen fallgruver.

– Det er alltid individuelt hvem kunden har med inn i prosjektet, og dette får som regel en viss påvirkning for hvor vellykket resultatet blir. Hvem sitter med ansvaret? Og har selskapet hatt en god avgrensing av prosjektet? Å avklare dette betyr mye for resultatet. Verktøyet må få en viss pondus. Det må ha forankring og tyngde internt i bedriften, sier Fjeldstad. Og viktigst av alt. Det må settes av tid til å gjøre det ordentlig.

 

Menneskekjenner – hva har det med data å gjøre?
For å være god på dataanalyse må man både kunne forstå, analysere og kommunisere. Data-analysene skal føre til et beslutningsgrunnlag som bidrar til at man gjør de riktige valgene, operativt, og i dag -til-dag beslutninger, men også i forhold til strategisk retning.

– Det å være en god menneskekjenner og i tillegg ha erfaring med ulike bransjer, er veldig nyttig. For oss som jobber med IT i hverdagen kan det være lett å gå all in på teknologi, men til syvende og sist handler det om folk, sier Fjeldstad.

Mange bedrifter har utfordringer med å se at dette ikke bare handler om et verktøy man kan gå til anskaffelse av, men om å tørre å åpne opp for hva det kan føre til.

– Vi ønsker å være med kunden på veien til å bli en datadrevet bedrift. Og etter hvert som kunden har god kontroll og opplever at oversikten bidrar til verdiskaping, blir vi som en rådgiver, forklarer Fjeldstad.

Han leder teamet som består av 13 dataanalytikere og han gjør det med et oppriktig engasjement. For er det noe Terje liker, så er det å inspirere.

 Jeg elsker å trigge teamet mitt til å yte mer, til å inspirere og lære, sier Fjeldstad som månedlig har flere faglige seanser og kundesaker som gjennomgås.