Scorer på de tette båndene

Å bygge kultur internt i Fraktal og jobbe tett med kunden er det viktigste gründeren og lederen kan gjøre. Da opprettholdes trivselen, kompetansen og engasjementet. 

Sammen skaper vi verdi av data
-Visjonen vår og verdiene våre er med oss i alt vi gjør, sier Stian og Siv. Både i samspill med kundene våre og hvordan vi jobber sammen internt i Fraktal. – Med alle våre dyktige konsulenter i Sandnes, Oslo og Trondheim bygger vi og styrker vi vår kjernekompetanse kontinuerlig med et klart mål om å levere gode og robuste løsninger innen transformasjon av data. Vi samler, analyserer og strukturerer kundenes data på en måte som sparer bedriftene for tid og penger og gir dem verdifull oversikt og styringsinformasjon.

Kunden får en dataplattform med Power BI der de har full oversikt over alle egne data. De fleste setter pris på å ha god innsikt og oversikt i egen bedrift, og litt enkelt sagt er det derfor Stian og Siv lykkes. Ved å gjøre ting enklere for kundene koblet de seg rett og slett på en trend der dataene gjør mer av jobben.

Mer teknologi blir nyttig for kunden
– Det var lysten til å hjelpe kunden som gjorde at jeg i 2014 valgte å starte for meg selv, i tillegg til at jeg ville jobbe mer inngående med teknologi, forteller Stian mens han smiler. Han er nemlig veldig glad i teknologi. Og når han i tillegg ser hvordan den kan brukes på en så god måte for kundene, gir det ekstra medvind. Ganske raskt fikk kunder som SR- Bank, Lyse, Lede og Skagerrak Energi som var blant de første kundene til Bakke, verktøyene de trengte for å bli mer effektive. – Vi var tidlig ute med å etablere et selskap dyrket frem fra kompetanse, trivsel, data og forretning.

Mest opptatt av laget
Hun var håndballtalentet og treneren som hadde et brennende engasjementet for håndball. Og en fascinasjon for fremtredende trenere, som for eksempel den tidligere landslagstreneren Marit Breivik. Hun har gjort at Siv Sødal har stått sterkt i sin tro når det gjelder å bygge lag.

– Jeg er opptatt av det gode teamarbeidet, av å dele kompetanse, skape tillit og dele ut ansvar til alle som ønsker å ta ansvar. Våre konsulenter er gullet vårt og hos oss skal de ha muligheten til å jobbe med det de brenner for, lære og utvikle seg hver dag, sier Sødal.

Organisasjonen er flat, de vil ha seniorer og de vil ha nykommere, og mest av alt vil de at alle skal lære noe av hverandre – til det beste for kundene. Sammen med Stian, som nå bruker mer av tiden sin på rådgivning og å etablere nye samarbeid for Fraktal, og mindre på den daglige drift, er de begge tilfreds med at den opprinnelige tanken har vist seg gjennomførbar og verdifull.
Vi har vært tro mot den forretningsmodellen vi la opp til, og ikke latt tilfeldighetene styre oss for mye.

Fredagen er satt av til fagsamlinger – en time en gang i uken, enten man jobber på Fornebu eller Forus.

Erkjennelsen av at den aller største utfordringen vår er å sikre at vi kan ivareta våre ansatte er kanskje den viktigste erkjennelsen av alle, sier Bakke. Konsulentene sier at dette er som å komme hjem, for her blir de utfordret, her blir de hørt og her blir de spilt gode.