Dataplattform

Ved å benytte oss av ny teknologi og robuste metoder leverer vi en dataplattform som blir grunnmuren i deres datadrevne virksomhet. Vi ser på innføring av dataplattform som en strategisk satsning basert på at data er en del av virksomheten og som det må investeres i for å oppnå konkurransefortrinn og effektivitet.

Når alle dataene er samlet på ett sted, får du et godt grunnlag for å skape mer verdi av dataene dine. Ofte benyttes disse dataene til bedre beslutningsstøtte og analyse, men dataplattformen kan også bidra til store gevinster ved å automatisere prosesser gjennom integrasjoner og kunstig intelligens (maskinlæring).

Dataplattformen tilrettelegger for tilgjengeliggjøring av informasjon, samtidig som at sikkerhet og GDPR ivaretas. Våre kunder benytter seg av en slik plattform som kilde for innsikt og analyse, ofte med Power BI som verktøy.

Vi bidrar som rådgivere og har mye erfaring å dele

Sammen med dere hjelper vi til med å designe, utvikle og drifte din dataplattform. Vi bistår med alt fra arkitektur, utvikling, prosesser og rutiner og sikrer at du som kunde har en sikker, stabil og kostnadseffektiv dataplattform som yter optimalt for dine behov. For oss er det også viktig å hjelpe til med opplæring hos kunden, og vi tilpasser sammensetning av team for å matche kundens kompetanse og ambisjoner.

Vårt ansvar er å være gode på teknologi, vurdere fordeler og ulemper og kunne stå for det vi mener til det beste for våre kunder. Vi brenner for teknologi, muligheter med data og samspill. Derfor jobber vi med mange teknologier som bl.a. Microsoft Azure, Snowflake, Databricks og dbt. Det finnes ikke en teknologi som passer alle. En har kanskje investert og bygget kompetanse i organisasjon eller driftsleverandør, og da kan det være naturlig å ivareta det og ikke innføre det nyeste som “alle” snakker om. Vi er rådgiveren som vektlegger kundens behov og ser etter den optimale løsningen som skal fungere til det beste for kunder over tid.

Kildene vi kan hente data fra varierer voldsomt. Vi henter data fra tradisjonelle økonomisystemer, salg, produksjon, vedlikehold, bemanning, logistikkdata og mye mer, til api, filer, meldingsbusser, MQTT/IOT. Mulighetene med data er mange, og vi hjelper kundene våre med å systemere og strukturere for å sette dataene i arbeid. Vi er opptatt av å fange data i så rått og detaljert format som mulig, da dette har vist seg å være mest effektivt mtp uttrekk av store mengder data, feilsøking, datakvalitet, m.m.

Økende fokus på IoT / OT 

Stort sett alle bransjer ser en økning i produksjon av data ved bruk av sensorer. Å benytte seg av disse dataene, gjerne sammen med mer tradisjonelle og strukturerte data, kan virke som en vrien oppgave. Som oftest finnes det system-spesifikke løsninger for å vise og hente ut data, men disse lar en som regel ikke behandle og kombinere dataene som ofte er ønskelig. Innsamling av denne type data kan skape verdi gjennom optimalisering av driftsporsesser, identifisere ineffektivitet, overvåke ytelse og muliggjøre automatisering.

Vi hjelper kunder med infrastruktur og implementering for å systemere og samkjøre tagger/tidsserier fra eksempelvis Scada-systemer på en måte som gjør at en kan bruke data sammen med forretningsdata. OT-data har spesifikke karakteristikker med hyppig oppdatering (streaming) og påfølgende stort volum og en må støtte protokoller som MQTT for å fange og transformere dette. Slike protokoller er kun nødvendig for å benytte seg av sanntidsdata, der en kan videresende til en mengde ulike tidsserie-databaser. Eksempler på slike databaser er TimescaleDB eller EventStream/KQL database i Microsoft Fabric. En kan også la klienter abonnere på hendelser i sanntid. For nær-sanntid kan hyppig uttrekk fra historian-databaser og tilsvarende, stort sett uten å gjøre mer enn å skalere dataplattformen, være dekkende for mange.

Kompetanse

Vi hjelper med rådgivning innen datastrategi, arkitektur og målbilder som kan gi verdi og forretningsmuligheter. Teamet vårt med kompetente og engasjerte konsulenter har mange års erfaring og hjelper til med å lede prosjekter og varige leveransemodeller i den tidslinjen som er riktig for din virksomhet. Vi bistår med å ta i bruk rammeverk og verktøy for data engineering som kan optimalisere og forbedre dataflyt. Det gjelder alt fra datavask, transformasjon, strukturering og systemering. Vi har den fagkunnskapen og tekniske kompetansen dere trenger for å implementere en robust dataplattform.

Når vi bygger dataplattformen sammen med dere legger vi vekt på å tett samspill med nøkkelpersoner hos dere som kunde. Vi setter oss inn hva som er viktig for dere i deres bransje, hvilke data som er viktig å samle inn og hvordan vi sammen kan bygge den mest optimale løsningen som gir dere verdi.

Vi tilgjengeliggjør dataene klar for innsikt og analyse. Aller helst liker vi å si at vi hjelper dere med data å sette data i arbeid. Som en av våre kunder også uttaler: «Vi har enorme menge data i våre forretningssystemer som får en større verdi når vi tar de i bruk via dataplattformen og Power BI».

En dataplattform vil:

  1. Samle alle data på ett sted

  2. Øke tilgjengeligheten til data

  3. Bidra til å styrke kvaliteten på dataene dine

  4. Være et grunnlag for mer nøyaktig beslutningsstøtte, analyser og prediksjoner

  5. Utvikles sammen med din bedrift