Data som strategisk ressurs

I Fraktal er teknologi, data og forretning flettet sammen i vår identitet og kultur. Verden går bare en vei, fremover, og alt tyder på at data vil spille en enda viktigere rolle i tiden som kommer.

Stian Bakke, ansvarlig for teknologi og forretningsutvikling, deler gjerne sin kunnskap og gir våre kunder gode råd på veien til å utvikle sin dataplattform, eller digitale grunnmur, som vi ofte også kaller den.

Flere og flere ser verdien av å investere i data som en strategisk ressurs og å utvikle seg til å bli en mer datadrevet virksomhet. Ikke bare for dagens behov, men for fremtidig forretningsutvikling med fremtidens ansatte.

Vi er brennende opptatt av å hjelpe kundene våre med akkurat dette. Teknologilandskapet har sannsynligvis aldri vært mer overveldende, men heldigvis så handler det om mye mer enn bare det.

Eierskap / mandat – skap verdi underveis

Anerkjennelsen av at informasjon og data er av strategisk stor betydning for selskaper må skape en forankring helt opp til styrerommet slik at ledelsen har mandat og eierskap til å drive dette fremover. Selv om det strategiske arbeidet er av langsiktig art, så er det viktig at en kartlegger og prioriterer gevinster på reisen. For svært mange så er rapportering gjennom Power BI en fin måte å synliggjøre gevinster på, det involverer ansatte og starter prosessen med å bygge kompetanse, dataforståelse og samhandling i organisasjonen.

Teknologi / Kostnader

Den grunnleggende arkitekturen for dataplattformen blir viktig å få på plass tidlig, og her er det virksomhetens behov, størrelse på datamengder og ytelse som er avgjørende for valgene vi tar. Hvis en har moderate mengder med forretningsdata så er det ikke nødvendigvis regningssvarende å gå for en stordata-plattform, selv om mange i bransjen kan få det til å virke slik. Uansett hvilken plattform og teknologi som velges, så er vi opptatt av å vurdere mobilitet, dvs. å hindre å bli låst til evig tid med valget som blir tatt.

Sikkerhet

Vi leser stadig om selskaper som har vært uheldige og blitt utsatt for hendelser av varierende grad av alvorlighet. Sikkerhet må tas på alvor og tidlig være på dagsorden slik at både trygghet og brukervennlighet kan ivaretas. I tillegg må vi forholde oss til personvern og håndtering av annen sensitiv informasjon. Selv om dette området kan virke litt skummelt så har heldigvis de aller fleste har nå to-faktor på brukerene sine. Skytjenester har svært mye funksjonalitet for å sikre dataene som lagres og behandles i tillegg til å skille hemmeligheter fra tjenester som skal snakke sammen.

Kritisk ressurs

Vi fikk nylig en kommentar fra en av våre kunder som har kommet et godt stykke på veien med å bli mer datadrevet. De merket seg at bruk av dataene fikk en mer kritisk natur og var nå en viktig del av driften. Dette er et poeng, og slik skal det være, men det betyr også at dette med drift, forvaltning og vedlikehold over tid må hensyntas. Det er viktig å ha noen retningslinjer og gode rutiner for automatisk overvåkning av dataflyt, beredskap for håndtering av avvik som oppstår og et regime for endring og vedlikehold.

Delingskultur

Å bli mer datadrevet handler også om kultur. Flere må forstå dataene som brukes i forretningen og flere må være bevisste på hva dataene skal og kan brukes til. Dette tar tid og utfordrer dagens måte å jobbe på, men gitt det strategiske bakteppet så er det ingen vei utenom.

Konsulentene i Fraktal er spesialister på å bistå virksomheter på denne reisen til å bli en datadrevet organisasjon. Vi har tro på at vi skaper den beste løsningen gjennom et tett og godt samarbeid med kunden og er opptatt av å forstå kundens bransje, dens data og de spesielle utfordringer som finnes. Derfor er vår visjon: Sammen skaper vi verdi av data. Vi bistår med å utvikle løsningen sammen med dere som best kjenner behovene. Sammen bygger vi en løsning som blir grunnmuren i en ny digital hverdag.