Levere Azure datavarehus til IVAR

Foto: https://www.ivar.no/vann/

I 2019 startet Fraktal med å lage en løsning for IVAR for rapportering i Microsoft Azure og Power BI.

Målet med løsningen var å hente større verdi ut av datamengden, ha bedre styringsinformasjon og kunne ta bedre beslutninger basert på enklere og forbedret tilgang til dataene.

En komplett datavarehusløsning

IVAR har bruk for innhenting og lagring av data, oppsett av plattform-kompontenter, bearbeiding, strukturering, modellering, oppsett av rapporter, analyse av data og rapportering. Fokus har derfor vært på å lage dynamiske rapporter. Løsningen lages på Azure-plattformen med Power BI for rapportering. Videre tar den blant annet ta høyde for GDPR og andre personvern-utfordringer, innebygd støtte for maskering av data og forskjellige grader av sensitivitet. Løsningen muliggjør også enkel tilgang og enkel administrasjon, samtidig som visualiseringene vil kunne vises på nett internt og eksternt, uten innlogging, eksempelvis på infoskjerm-løsninger.

Driftsrapportering

Løsningen består av flere rapporter, blant annet for effektforbruk, kostnad for strøm pr prosessområde og strømmåler. Her vises det også hva en planlagt effekttariff vil medføre, samt utførte tiltak og tidspunkt for disse. Selskapsvise rapporter for strømforbruk er også laget.

IVAR hadde også et ønske om visualisering på innvirkning av vær, både historisk og i form av en prognose. Dataene kommer fra flere anlegg og vil sammenstilles i datavarehuset.

For IVAR har dette vært første steg i å etablere og sammenstille data på tvers av selskapet og på tvers av interne systemer i en større sammenheng hvor tilgjengeliggjøring, forbedringsarbeid og deling har stått i fokus.

 Vi har spesialisert oss på å levere denne typen løsninger, og ser et økende behov hos mange kunder som ønsker å gå over til skybaserte datavarehusløsninger. Dette er en skikkelig fjær i hatten for oss. Spesielt fordi vi ble valgt fremfor mange store aktører.” 

Interkommunalt selskap for vann, avløp og renovasjon

Ivar har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 320 000.

Best forhold mellom kvalitet og pris

 Fraktal scoret på måten vi tilnærmer oss risiko i forbindelse med kostnader i gjennomføringsmodellen 

Vi ser frem til å lage en løsning som kan bidra til å gjøre hverdagen enda litt mer oversiktlig for IVAR.