Nordvik bolig: -Et fantastisk kjekt prosjekt

De var banebrytende i eiendomsmeglerbransjen da de etablerte dashbord med måling av langt flere nøkkeltall enn det som har vært normalt i denne bransjen. Nå høster de resultatene.

– Økonomidirektør i Nordvik Bolig, Kirsti Raaen Bø er den eneste vi i Fraktal Norge kjenner til som har fått et dashbord kalt opp etter seg – det går nemlig bare under navnet «Kirstis dashbord». Det er kult det!

Det sier Elena Filonenko som er senior Power BI- konsulent i Fraktal Norge, og som har jobbet tett sammen med eiendomsselskapet i lengre tid. Fraktal leverer nemlig en visuell Power BI- sammenfatning av data som kundene trenger. Det gir oversikt og trygghet som bidrar til lønnsomhet.

– Alle eiendomsmeglere jobber med det samme baksystemet, og for å få gode system, det vi kaller «dataplattform», må disse dataene struktureres og analyseres. Nå ligger dataene tilgjengelig for analyse og er herved «servert» sier Elena, som synes det har vært enormt kult å jobbe med Nordvik.

Eiendomsselskapet Nordvik Bolig kan dermed styre hele butikken basert på systemet de har fått installert. Det gir dem full oversikt over alle verdidrivere som bidrar til forutsigbarhet, som igjen gjør at de kan iverksette tiltak før det «brenner».

Power BI – konsulent Elena Filonenko leverer leverer en visuell Power BI- sammenfatning av data som kundene trenger.

Da Nordvik startet opp som egen kjede høsten 2018 med 13 kontorer, var de en utfordrer i bransjen.Nå har de snart 30 kontorer og priser seg lykkelige over hva de har fått til.

– Det er ingen tvil om at dashbordet har gjort jobben enklere for oss, sier Raaen Bø. Det er til hjelp for tallknuserne i selskapet, men også svært brukervennlig og til stor hjelp for våre ledere. Her finner de svar på det meste.

– Når kundene våre får all den innsikten og styringsinformasjonen de trenger for å lykkes, da har også vi lykkes. Jeg er stolt av Elena og Bjørn og hele Oslo-avdelingen vår som gjør en fantastisk jobb for kundene våre, sier daglig leder i Fraktal, Siv Sødal.

Nyttig info i en hektisk hverdag
Med god styringsinformasjon får man faktiske data man kan ta beslutninger på. Det er viktig i en bransje preget av høyt moment, sier Martin Anmarkrud Kiligitto, Administrerende direktør i Nordvik Bolig.

– Nordvik skal vokse og bli landsdekkende, hvordan er dashbordet et viktig eller avgjørende element i denne satsingen?

– Dashbordet gjør det mulig for oss å skalere vår virksomhet uten å øke bemanningen. Det viser hvilke områder/lokasjoner som vi må bruke tiden vår på og hvilke som går som forventet.

– Hvilken effekt har denne arbeidsmetoden for deg og for din ledergruppe?

– Svært god effekt – vi blir samkjørte i hverdagen. Kirsti har fortsatt detaljer hun ønsker å utforske, og deler hun ønsker å ta inn i løsningen. Nesten konstant har hun planer om forbedring og tilgjengeliggjøring av informasjon, og resultatet blir stadig bedre. – Butikken går bra, og lederne får den hjelpen de trenger for å gjøre sin jobb – kan ikke bli bedre enn det!