Gjør rapportering og drift enklere for Kraft Bank

Kraft Banks finansdirektør / CFO Ole Jacob Olsnes og Elisabeth Frøyland, Ansvarlig for Risk og Compliance, med Fraktal konsulent Terje Fjeldstad.

Kraft Bank tenker nytt

Kraft Bank er en nyetablert bank som primært tilbyr refinansiering til kunder som har en komplisert eller vanskelig økonomi, og som av forskjellige årsaker ikke får umiddelbar finansiering. Innskuddsbetingelsene de tilbyr er blant landets beste. I denne kundehistorien forteller Kraft Banks finansdirektør Ole Jacob Olsnes og Elisabeth Frøyland, ansvarlig for Risk og Compliance, om hvorfor de valgte Fraktal for å forenkle og effektivisere rapporteringen og driften.

Bakgrunn for prosjektet

Kraft Bank kom til Fraktal med en ambisjon om å bygge en ny dataplattform med Power BI på toppen. Målet deres var å effektivisere rapporteringen. De hadde en klar forventning om at ansatte selv skulle kunne bygge enkle rapporter.

Etter hvert som Kraft Bank begynte å ekspandere fikk de også et behov for å bruke, samt tilgjengeliggjøre, mer data i organisasjonen.

 Vi ønsket oss konsulenter vi kunne stole på, derfor gikk vi til Fraktal 

Ole Jacob Olsnes og Elisabeth Frøyland, Kraft Bank.

Fraktal som samarbeidspartner

Kraft Bank valgte Fraktal som strategisk samarbeidspartner på Microsoft dataplattform og Power BI. De hadde et ønske om å lage egne rapporter med hjelp av Power BI.

Fraktal bistår med:

  • Etablering av en sikker Microsoft dataplattform, på kundens infrastruktur.
  • Utvikling av datauttrekk fra flere ulike kilder.
  • Utvikling av datamodeller og forretningslogikk.
  • Rådgivning og opplæring i bruk av Power BI.

 

Verdi for Kraft Bank

– Nå oppnår vi bedre beslutningstøtte, får bedre analyser og raskere tilgang til informasjonen. Løsningen effektiviserer rapporteringen og reduserer operasjonell risiko, ved å automatisere prosessene, forteller Olsnes.

Kraft Bank er nå en datadrevet organisasjon der ansatte har tilgang til rapporter uten å måtte gå direkte til Olsnes og Frøyland. Nøyaktig og pålitelig datalevering, samt en mer strukturert måte å gjøre beregninger på, sparer tid og sikrer at banken etterlever regelverk.

– Å ha bedre driftseffektivitet og sikkerhet betyr at vi er mindre avhengighet av mennesker. Da reduseres også menneskelige feil, sier Frøyland.

 Vi opplever gevinster for hele organisasjonen. Vi får en bedre datakvalitet og økt kundeinnsikt. Dette gir oss et konkurransefortrinn 

Vurderer du Fraktal som leverandør?

Fleksible, flinke og kompetente. Det er hva Kraft Bank sier etter å ha jobbet med oss. Det er hyggelig.

– I Kraft Bank verdsetter vi kompetanse, nøyaktighet og fleksibilitet, sier Olsnes.

Han mener at én av suksessfaktorene i samarbeidet er det tette samarbeidet. Med en tilpasset kundeanalyse-løsning samles nå data inn fra kundene for deretter å vurderer låneavtalene, raskere.

– Kraft Bank er fremoverlente og viser stort engasjement for å skape mer verdi av tilgjengelig data. Vi i Fraktal gleder oss over å få jobbe sammen med Kraft Bank, og å kunne bidra til deres nye digitale grunnmur, sier Terje Fjeldstad, ansvarlig kundekonsulent for Kraft Bank.