Teknologi

Mange i Fraktal har blitt flasket opp på Microsoft-teknologi. Det er mye å være glad i når det gjelder Microsoft sin teknologi-portefølje og de har med Power BI tatt store steg innenfor innsikt og analyse. Svært ofte har selskaper vi snakker med allerede tatt noen valg på teknologi-siden.

Disse føringene sammen med kompetansen de sitter med selv er grunnleggende faktorer for å finne langsiktige løsninger og en samarbeidsform som passer. Av den grunn så er det vårt ansvar å være gode på teknologi, vurdere fordeler og ulemper og kunne stå for det vi mener til det beste for kundene. Vår jobb er å sørge for at kunder kan avslutte samarbeidet med oss hvis de ønsker, og samtidig være så gode at de aldri gjør det.

For å ivareta dette så har vi inngått partnerskap med to teknologi-selskaper :

Snowflake

Snowflake er en av de ledende leverandørene i verden innenfor dataplattform. Bygget på lakehouse-prinsipper, adskilt lagring og prosessering og veldig mye mer. For de som har brukt vesentlig med tid i databaser så er dette en imponerende plattform.

Noen av våre kunder har valgt eller vurderer Snowflake og vi skal rigge oss for å være bunnsolide med stor bredde i selskapet på ulike dataplattformer. Vi brenner for teknologi, muligheter med data og samspill. Vi gleder oss til å jobbe mer på Snowflake sammen med våre kunder fremover.

dbt

Til sammen i Fraktal så har vi noen hundre år med erfaring på datavarehus og analyseløsninger. Vi har jobbet på mange databaseteknologier og løst lignende problemer mange ganger, på tvers av utallige bransjer. Vi har jobbet direkte på plattformer, men også ved hjelp av såkalte «datavarehus-akseleratorer». Det finnes mange måter å bygge opp et datavarehus på. Gode generelle mønstre, som føles naturlige etter noen år med erfaring. Datamodellering, orkestrering, samhandling, prosesser, produksjonssetting og mange andre områder kan være krevende både for utviklere og de som betaler for gildet.

dbt kan ses som et verktøy som har samlet mye teori og praksis i et moderne rammeverk for effektiv datautvikling. Samtidig er det open-source, svært tilpasningsdyktig og med støtte for mange dataplattformer. dbt gir veldig god støtte rundt devops, lineage, dokumentasjon med mer, som kan være vanskelig å gjøre på en god måte uten et slikt rammeverk. Flere av våre kunder har valgt å bygge sine datadrevne løsninger på dette rammeverket, sammen med oss.

Til slutt vil vi gjerne presisere at vi aldri kommer til å bli programvare-selgere. Det vet alle vi samarbeider med. Kunder skal vite at vi ikke har økonomiske incentiver som kaster en skygge over viktige valg som tas.

Vi skal kunne stå for det vi anbefaler.