På jobb for Lyse

Et oppriktig engasjement for å skape et fleksibelt og moderne rapporterings- og analysesystem er det som kjennetegner Lyse sin drivkraft. Og vår drivkraft er å få jobbe med kunder som Lyse.

Selv om Fraktal har jobbet sammen med Lyse siden 2012, på vei mot et moderne rapporterings- og analysesystem, har det ikke vært uten personlig engasjement fra faglederen for Data & Analyse, John Aage Tisløv. Han har nemlig hatt et oppriktig ønske om å gjøre en forskjell siden han satt i ledergruppen i kundeselskapet Lyse Dialog i 2006, med uoversiktlige og ikke-anvendelige data som den gang gjorde det krevende å gjennomføre rapportering og analyser.

Sammen med gode kolleger i Lyse har John Aage Tisløv (i midten) brukt en stor del av arbeidshverdagen sin i Lyse-konsernet på å samle og strukturere data. På den måten bidrar Lyse til langsiktig verdiskaping både for konsernet og for en rekke samarbeidspartnere. Fra venstre Beate Stangeland og Finn Sollie.

Strategi og teknologi henger sammen
Lyse Datadam er Lyse sitt moderne rapporterings- og analysesystem, og i dette ligger det at alle data skal inn i ett arkiv. Målet har hele tiden vært å etablere et moderne verktøy for å demokratisere tilgangen til og verdiskaping på data i Lyse konsernet.

-Lyse konsernet var relativt tidlig ute, kjøpte først inn MSBI (Microsoft Business Intelligence) og i 2017 var vi i skyen, i Azure. Flere år før de fleste andre, forteller John Aage Tisløv.

Tisløv legger ikke skjul på at han liker orden og struktur. Han er opptatt av å kunne måle og benytte data på en sikker måte. Potensialet han så var det da ingen som hadde begitt seg ut på. Det ble en oppgave Tisløv skulle komme til å bruke mange år på å komme i mål med.

– Vi begynte ute i forretningen, med tjenester som alle selskapene kunne bruke. Å hjelpe med selve infrastrukturen ble vesentlig, forteller gründer og kundeansvarlig i Fraktal, Stian Bakke som har jobbet sammen med Lyse siden 2012.

I løpet av denne perioden har Fraktal bidratt med bedre lasteberegninger for nettselskapet, effektivisert kundeutvikling for Lyse Energi og utarbeidet program for vannkraftsplanlegging for å nevne noe.

Det krever god struktur og en iherdig langsiktig innsats fra Fraktal for å håndtere behovene til et konsern som Lyse. Men med stødig kundeansvar fra Stian Bakke og Rutger Leon Tveida van der Stap påses det at de enkelte datterselskapene får den nødvendige oppfølging. Fra venstra Atle Baldersheim, Siv Sødal, Thomas Chauvin, Magnus Torgersen, Rutger Leon Tveida van der Stap og Stian Seglem Bjåland

Et system for ulike selskap

– De første rundene med Power BI så skikkelig dritt ut, sier John Aage og smiler.

Men motet ble ved ham og etter hvert viste det seg at Power BI viste seg å være et helt enestående program for deres bruk.

– Nå kunne de ulike selskapene i Lyse hente ut de dataene vi trengte, de var oversiktlige og veldig nyttige, forklarer Tisløv.

For konsernet Lyse som består av en rekke selskap innen energi, tele og infrastruktur, var det krevende å finne en måte å lagre og analysere data på som kunne brukes av alle selskapene, til tross for diversitet. Her har Fraktal spilt en viktig rolle.

-Fraktal har mange erfarne og flinke medarbeidere, og heldigvis er det stort sett de samme menneskene vi samarbeider med nå som vi gjorde da vi startet. Det har vært helt avgjørende for oss og for vårt gode samarbeid, sier Tisløv som dermed ikke har trengt å lære opp nye folk.

Selv om man er et selskap som har kommet langt med en egen Datadam og som har laget gode rutiner for hvordan data skal behandles, er man fortsatt avhengig av folkene som kjenner systemet. Og så må man håpe at disse ikke slutter, sier Tisløv som mener Fraktal på dette området har vært veldig flinke.

-De har senior personell med høy kompetanse, sier John Aage og trekker ram Lyse Neo  som et glimrende eksempel på et selskap der Fraktal også har hatt rollen som prosjektleder.

I tillegg har Tisløv og hans medarbeidere kunnet lene seg på trygg og tilgjengelig fagkompetanse hos TietoEvry som drifter løsningen.

Trådbytte på kraftlinje mellom Sandnes og Lysebotn. Foto: Ingvild Ween

Før og etter Lyse Datadam
Lnett er Lysekonsernets nettselskap som til daglig jobber med svært kritisk infrastruktur, strømnettet som vi alle er avhengig av. Nå har de erfart en situasjon som kan beskrives som «før» – og «etter» Lyse Datadam og Power BI. Det bekrefter Beate Stangeland som er Leder analyse i Lnett. Hun forteller om en effektiv og banebrytende tid siden 2021 der flere kjernesystemer er byttet ut. Nå som dataene er tilgjengeliggjort på en god måte, der GDPR også er ivaretatt, er de godt tilfredse i nettselskapet.

Å samle dataene på ett sted frigjør tid, i tillegg slipper vi å sy sammen på tvers av kildesystemer, samt at vi gjør oss mindre avhengige av enkeltpersoner, forteller Stangeland.

I Lnett benyttes blant annet dataene i såkalte «lastflyt-analyser», til månedsrapportering og i forbindelse med fakturahåndtering. Den største endringen for Beate og Lnett ligger i at de nå har færre separate Excel-filer med analyser, og langt mer helhetlige modeller.

Lastflytanalysene inneholder for eksempel mye mer informasjon om underliggende drivere av energiflyten i nettet. Hvor er produksjon og forbruk lokalisert, og hvilken type forbruk er det vi ser? Denne helheten gjør oss nå i bedre stand til å både forstå «nå-bildet» og planlegge nettet for fremtiden, forklarer Stangeland.

 Kompetansen vi opparbeider oss kan brukes i flere systemer og gjør oss generelt mer datadrevne i tankesettet 

Foto: Ricardofoto.no

Hvordan ser morgendagens Lyse Datadam ut?
John Aage Tisløv har for lengst innsett at arbeidet de har begynt på med Lyse Datadam ikke har en ende. Men det gjør det så utrolig mye lettere å håndtere god overføring av data nå, enn om de ikke hadde hatt data og analyse teknologien i bakkant. – Det erfarte vi for eksempel i vår da Lyse kjøpte teleselskapet Ice. Det representerte en helt ny business som skulle inn i våre system. De hadde heldigvis gode rutiner selv, sier Tisløv.

Samspillet med Fraktal har gitt resultater for Lyse, men også for Fraktal som selskap.
-Lyse er som en katalysator i arbeidet vårt og har betydd utrolig mye både for oss og for kunder som har kommet etter Lyse. Erfaringen vi har herfra er rett og slett veldig verdifulle for oss, sier Bakke.

Langsiktig og verdiskapende prosess
Datterselskapet Altibox og alle partnerselskapene bruker dataene i Lyse Datadam i flere bruksområder. Både til analyser og KPI-oppfølging av aggregerte data, som input i kampanjeverktøy, eller for rapportering og uttrekk hvor man har behov for å koble sammen data fra flere kilder, forteller Finn Sollie, leder for virksomhetsstyring i Altibox.
Altibox er ett av datterselskapene i Lyse-konsernet.
– Dette har redusert behovet for manuelle listeuttrekk fra diverse kilder betydelig, og frigjort tid til å kunne skape verdi av data. Dette er direkte kostnadsreduserende for Altibox, gir mindre manuelt arbeid, og betydelig bedre innsikt i selskapets underliggende drift, sier Sollie.

Etter mange års arbeid med Lyse sine data kan Tisløv i hvert fall slå fast en ting;
-Dette er ingen quick- fix, men et langsiktig arbeid. Og gevinsten er at vi i Lyse på denne måten bidrar til en langsiktig verdiskaping i regionen, for langt flere enn bare oss selv.

 Lyse er som en katalysator i arbeidet vårt og har betydd utrolig mye for både Fraktal og for kunder som har kommet etter Lyse