Relative datofiltre med Power Query

Power BI har innebygde filtre for relativ dato, men filtrene dekker ikke alle behov. Vi har en løsning som gjør det enklere å filtrere på relative perioder, og gjør beregningene utelukkende med Power Query.

Relativt datofilter som er innebygd i Power BI – Her filtrert på år

Relative datofiltre

Dersom man i en rapport ønsker å vise innhold fra forrige, inneværende eller neste kalenderår, så finnes det innebygget funksjonalitet for dette. Utfordringen er at man ikke kan kombinere valgene, ved for eksempel å vise innhold både fra inneværende og forrige år samtidig

Relativ dato filtrering med vår løsning

Vi benytter en egen tabell bygget i Power Query med dimensjonsdata og logikk for datoer. I denne tabellen har vi laget tellere som sjekker antall passerte dager, uker, måneder, kvartal og år per dato-rad – sett i forhold til dagens dato.

Dersom vi trekker inn antall passerte år i filteret, og setter at verdien skal være mindre enn eller lik én, og større enn eller lik null, oppnår vi å få et relativt uttrekk i rapporten som alltid viser innhold fra forrige hele og inneværende årstall beregnet ut fra dagens dato.

Et utvalg av uker med relativt filter

Ettersom vi har teller for dager, uker, måneder, kvartal og år i kalenderen, kan vi kombinere mange varianter for å få tak i akkurat det innholdet vi behøver. For eksempel kan vi hente ut tall fra siste tre uker, inneværende uke og neste 2 uker.

Kan også brukes i DAX

Vi kan også bruke disse kolonnene i DAX-spørringer, hvor vi for eksempel ønsker å vise forrige hele år og alle verdier fra inneværende år frem til slutten av gjeldende kvartal. Å kombinere Power Query-funksjonalitet med DAX gir deg mange muligheter og et kraftig verktøy til å få frem akkurat de rapportene du ønsker å se.

Relativt datofilter der vi henter ut innhold fra forrige hele år, og alt i inneværende år frem til gjeldende kvartal

Merk at i Power Query vil dagens dato være den dagen koden sist ble oppdatert. For at dette skal fungere optimalt, bør koden ligge i Power BI Service, gjerne i en dataflyt, og settes opp med fast oppdatering en gang i døgnet.

Her er koden til hele kalenderen vår på norsk og engelsk: https://github.com/thommasandersen/easy-powerquery

Har du/dere behov for teknisk bistand eller gode tips og råd angående Power BI? Da har vi en god gjeng med dyktige BI-konsulenter som står klare og kan bistå. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi elsker å jobbe Power BI!