Dette må du vite om Power BI Embedded

Power BI er et populært verktøy. Som regel bruker man Power BI Desktop og publiserer rapporter til app.powerbi.com. For små organisasjoner er dette både kostnads- og funksjonsmessig greit, men dersom behovene er større eller en bedrift ikke ønsker å kjøpe svært mange pro-lisenser, så finnes det et alternativ.

Power BI Embedded er et konsept og en løsning flere bedrifter har begynt å snuse på. Med Embedded står du mye friere til å tilpasse rapporter og instrumentbord etter eget behov, og disse kan skreddersys inn i egne løsninger. Dette gir sømløse brukeropplevelser, der rapporter smelter sammen med andre applikasjoner bedriften måtte ha.

Innebygd embedding-funksjon

Power BI Embedded må ikke forveksles med den innebygde embedding-funksjonen du finner på app.powerbi.com. Med denne kan du raskt bygge inn og dele rapporter til andre applikasjoner, men du har langt færre funksjoner og en annen form for autentisering og sikkerhet.

Her har du muligheten til å dele en hel rapport (merk at det er hele, og ikke deler av rapporten) inn i Sharepoint eller på en nettiside. Power BI Service generer opp en kodesnutt som består av en iFrame med en URL til selve rapporten. Etter at du har bygget inn rapporten, gjelder samme regler som om rapporten skal leses fra app.powerbi.com. Du må være innlogget, ha en pro-lisens og de riktige tilgangene. Forskjellen med å ha den innebygd, er at du ikke ser menyer og lignende som ligger rundt rapporten når den åpnes på app.powerbi.com.

Den innebygde koden ser slik ut:

<iframe 
    width=«1140»
    height=«541.25»
    src=«https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=AAAAA&autoAuth=true&ctid=BBBBBB&config=CCCCCCC»
    frameborder=«0»
    allowFullScreen=«true»
>
</iframe>

En annen mulighet er å publisere rapporten åpent på internett. Rapporten kan da brukes uten lisens, men ligger åpen for alle. Dette er ikke en løsning vi anbefaler for å unngå lisenskostnader. Funksjonen er derimot nyttig om man skal dele offentlig data.

Dette er viktig før du setter i gang et embedded-prosjekt

 

Det første man må bestemme seg for er metoden for autentisering. Du kan i likhet med Power BI la brukeren logge på med en Microsoft-konto, og deretter få tilgang til de rapportene som er gjort tilgjengelig. Denne metoden kalles «bruker eier data», og fordrer at alle som logger inn har en Microsoft Power BI-konto, og at sikkerheten er satt mellom bruker og datasettet. Dette er ikke metoden man bruker for å redusere kostnadene, og er en utvidelse av funksjonaliteten man får ut av boksen ved å kunne hente ut og bygge inn elementer på egen måte.

Den andre metoden kalles «app eier data», og her benytter man en Service Principle-konto mellom Azure og Power BI Service for autentisering. Innholdet blir så tilgjengelig via API-et på samme måte som for metode én, men håndteringen av en eventuell bruker-innlogging må gjøres i egen applikasjon.

 

Gir Power BI Embedded lavere kostnader?

 

Embedded gir ikke nødvendigvis lavere kostnader. For det første vil det kreve et eget utviklingsprosjekt som har sin kostnad, og deretter må man abonnere på en kapasitet for å hente data via API-et. Den eneste settingen der en dedikert kapasitet ikke behøves, er når bruker eier data og alle har Power BI-konto knyttet mot pro-lisens. For å spare løpende kostnader, må prisen på kapasiteten ses opp mot lisenskostnader for antall brukere.

Her er en tabell som viser priser fra 2018:

SKU Kjerner Minne Månedskost Antall lisenser for samme pris
EM1 1 3GB  kr             5 574,20 65
EM2 2 5GB  kr            11 089,10 129
EM3 4 10GB  kr           22 308,66 260
A1 1 3GB  kr              6 511,14 76
A2 2 5GB  kr            12 986,70 151
A3 4 10GB  kr           26 032,70 303
A4 8 25GB  kr            52 124,70 607
A5 16 50GB  kr         104 308,70 1214
A6 32 100GB  kr         208 664,84 2429
P1 8 25GB  kr           44 664,76 520
P2 16 50GB  kr           89 376,96 1040
P3 32 100GB  kr         178 813,22 2081