Den Gule Banken valgte Fraktal

Per Olof Wallerstedt og Ann Iren Seitzberg, konsulenter i Fraktal, sammen med Aina Øverås Skott i Sandnes Sparebank.

Sandnes Sparebank, Den Gule Banken, så et behov for å forbedre og fornye arkitektur og oppsett av sitt datavarehus. De ville etablere en ny dataplattform som kunne forenkle og effektivisere sammenstilling av data til analyse og rapportering i banken.

Slik startet samarbeidet med oss i Fraktal, og her er teamet som er godt i gang med å utvikle løsningen.

Sandnes Sparebank, Den Gule Banken ,så etter en samarbeidspartner som kan tilføre kompetanse og kapasitet i forbindelse med planlegging, design, rådgivning, utvikling og drift av den nye dataplattformen.  Den nye løsningen skal gradvis, og i den utviklingstakt som er hensiktsmessig, erstatte dagens løsning.

– Sammen med nøkkelpersoner i Sandnes Sparebank har vi gjennomført første fase, en Proof of Concept, på Microsoft dataplattform. Vi er nå i gang med neste fase der vi laster opp data fra en rekke kilder, strukturerer data, utvikler datamodeller og visualiserer data med hjelp av Power BI, sier Siv Sødal

 For oss er det viktig å ha med oss en erfaren samarbeidspartner som Fraktal i dette omfattende arbeidet. De bidrar med sentral teknisk kompetanse og ikke minst forretningsforståelse og kunnskap om hvordan vi skal etablere en optimal løsning for vår bankvirksomhet. 

Vi gleder oss over å få jobbe sammen med Sandnes Sparebank fremover!

Sammen skaper vi mer verdi av data.