Fraktal er DN Gaselle for 6. år på rad

Dagens Næringsliv’s Gasellebedrifter er listen over selskapene som vokser raskest i Norge. Vi fortsetter reisen vår med jevn og god vekst, og nok en gang er vi DN Gaselle-bedrift. Faktisk for sjette år på rad! 

– Dette er vi utrolig stolte over, sier daglig leder i Fraktal, Siv Sødal. Hun takker gjengen sin for det solide arbeidet som legges ned overfor en rekke mellomstore og store selskaper som selskapet jobber sammen med.  

– Vi har en fin gjeng med dyktige konsulenter i selskapet som skal ha mye av æren for at vi lykkes og har mange fornøyde kunder. Ambisjonen vår er å være en kompetent og god samarbeidspartner for våre kunder, og våre konsulenter betyr alt for at vi kan levere gode løsninger og at vi stadig vinner nye prosjekter og lykkes med vår satsning, sier hun. 

Siv Sødal, daglig leder i Fraktal

 Vår strategi er tydelig: Vi utvikler vår konsulentvirksomhet med solid fagkunnskap og flinke folk med spesialkompetanse innenfor noen få utvalgte fagområder. Vi har troen på å stadig utvikle oss sammen, forsterke og forbedre oss på det vi er gode på istedenfor å breie oss ut på mange forskjellige fagområder. Dette styrker vårt omdømme og troverdighet som en langsiktig samarbeidspartner for våre kunder.

– Vi er en samling av dataingeniører og økonomer, med solid forretningsforståelse der god erfaring med å forstå kundenes behov står sentralt. For oss er det å jobbe i team en avgjørende faktor for vår suksess, sier Siv. 

 Den brennende interessen og engasjementet for data, teknologi og forretning deles av alle i selskapet og kompetansedeling er en viktig del av kulturen vår. Dette har også blitt et av våre varemerker som kundene våre drar nytte av, og noe av grunnen til at mange av kundene velger oss som langsiktig samarbeidspartner. Les gjerne mer om våre kunder her. 

Stian Bakke, gründer og ansvarlig for teknologi og forretningsutvikling i Fraktal

Videre vekst fremover 

Siden oppstarten av selskapet har vi bygd et sterkt fagmiljø med engasjerte konsulenter om brenner for å sette data i arbeid og skape verdi for våre kunder. Vi er fordelt på tre kontorer rundt om i landet; Sandnes, Oslo og nå nylig i Trondheim.  

 Åpning av kontor i Trondheim høsten 2023 er en milepæl og viktig for vår videre vekst, mener Stian Bakke, gründer og ansvarlig for teknologi og forretningsutvikling i Fraktal. 

 “Det er veldig positivt at vi nå også er på plass i Midt-Norge for å komme nærmere flere av kundene våre. Det motiverer til å fortsette arbeidet med å rekruttere flere dataglade mennesker inn til et fantastisk miljø”, sier Stian. 

Norges mest fremgangsrike og lønnsomme vekstbedrifter 

Bare 2% av Norges bedrifter blir DN Gaseller, men det er likevel disse bedriftene som skaper hele 47% av alle nye arbeidsplasser i privat sektor. Årets gasellebedrift kåres av Dagens Næringsliv blant Gasellebedrifter i Norge – i samtlige fylker. Fraktal er nominert som årets Gaselle-bedrift for sjette år på rad og oppgir en vekst siden 2018 på 108 %. Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003.