Bare den beste kompetansen er god nok for SR-bank

SpareBank 1 SR-Banks behov for sikkerhetskontroll, anti-hvitvasking, offentlig rapportering og legitimasjonskontroll, for å nevne noe, gjør at konsulenter fra Fraktal inngår som en naturlig del av bankens BI-avdeling. 

– Å ta de riktige beslutningene er ekstremt viktig, og innsikten Fraktal har på området har vært helt avgjørende for at vi føler oss trygge på denne prosessen, sier Kristoffersen! Atle Baldersheim (til venstre) og Valeria Sudland utgjør teamet sammen med Hans Frode Andersen (til høyre) og Karsten Kristoffersen (i midten).

-Det å ha god tilgjengelighet på høyt kompetente konsulenter som kan hjelpe oss med de utfordringene vi står i, har stor nytteverdi for oss, sier leder for Datavarehus og BI, Karsten Kristoffersen i SpareBank 1 SR-Bank.

Siden 2008 har Kristoffersen hatt ansvaret for dataplattformen som er underlagt bankens avdeling for Teknologi og forretningsutvikling. BI-avdelingen teller nå rundt 10 ansatte som jobber tett med de fire konsulentene fra Fraktal. Slik har de jobbet sammen i mange år.

-Det kjekkeste med å lede BI-avdelingen er at det er et veldig godt arbeidsmiljø. Og så er jeg veldig stolt over og glad for å få jobbe med veldig kompetente folk, både ansatte og innleide, sier Kristoffersen.

 Fraktal tilbyr en spesialkompetanse innen enkelte forretningsområder som SR- Bank har behov for, og som er svært nyttig 

Langsiktighet betaler seg

Fraktal tilbyr en spesialkompetanse innen enkelte forretningsområder som SR- Bank har behov for, og som er svært nyttig, mener Kristoffersen.

-Med Hans Frode Andersen og teamet hans på plass, har vi kunnet gjennomføre, planlegge og utvikle våre virksomhetsområder på et høyt nivå og i tråd med krav som banken har. Kapasitet og kompetanse er det viktigste Fraktal bidrar med.

Fraktal tar ansvaret for diverse områder som banken må være god på. Det gjelder blant annet fagområder som anti-hvitvasking, offentlig rapportering, legitimasjonskontroll herunder maskinlæring og maskinlæringsalgoritmer. I løpet av de siste årene har banken vært gjennom flere viktige faser der Fraktal har bistått prosessene. Andersen mener langsiktigheten betaler seg.

Fordelen med langsiktige samarbeid er at vi som konsulenter blir mer selvdrevne. Så snart vi er innlosjert i banken og har blitt godt kjent, går samarbeidet smidig. Vi blir kontaktet direkte av ulike deler av forretningen og opparbeider oss også en god forretningsforståelse. I kjølvannet av dette får også Fraktal forvaltningsansvar.

 I løpet av de siste årene har banken vært gjennom flere viktige faser der Fraktal har bistått prosessene. Langsiktigheten betaler seg 

Ny moderne dataplattform

SpareBank 1 SR-Bank befinner seg i en migreringsprosess når de nå skal bytte dataplattform fra SQL Server til Snowflake. Dette stiller ekstra krav til Kristoffersens avdeling. Hvordan skal migreringen foregå, hva må være avklart i forkant, hva slags system skal banken migrere til? Spørsmålene er mange, og prosessen har allerede pågått over lang tid. Det er en skybasert løsning som innebærer en annen type teknologi. Arbeidsmetode og arbeidsprosesser endres derfor til en langt mer moderne utviklingsmetode. De fleste Sparebank 1 banker velger nå denne programvaren.

SR Bank har også valgt å implementere løsningen med Data Vault 2.0. Dette er et rammeverk banken nå tar i bruk for å kunne ha bedre ytelse, mer struktur og som er tilpasset store datamengder. Målet vårt er å finne den kjappeste veien for at Kristoffersen og hans team kan komme seg over på et akseptabelt nivå. Migreringsstrategien må derfor følges, og når ny plattformen er på plass, med alt innhold, har banken en helt ny teknologi som de må lære seg, sier Kristoffersen.

Kristoffersen tror analytikerne i banken vil komme til å merke en endring når migreringen er gjort. – Per i dag går kjøring av rapporter og analyser senere når flere jobber i systemet samtidig. Med ny dataplattform vil vi få en raskere og bedre brukeropplevelse. Det blir bedre og mer strukturert, og vi vil kunne ha mer effektiv og bedre kontroll på utrulling av endringer.

Den første milepælen er egentlig nådd nå, og i 2024 skal det hele være klart. – Jeg tror ikke det er så mange som kan matche dette teamet her, for det fungerer enormt bra. Stor takhøyde og friske diskusjoner. Akkurat slik vi liker det, sier Karsten.