Perfekt samspill med NorDan

Sammen med NorDan har vi utviklet en topp moderne dataplattform for innsikt, analyse og verdifull styringsinformasjon. NorDan har det nemlig som et mål for alt de gjør – å søke det perfekte samspillet. Og det går hånd i hånd med vår visjon: Sammen skaper vi verdi av data!

Datadrevet bedriftskultur åpner nye dører (og vinduer 😊)

Dør- og vindu produsenten ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926. Selskapet har siden den gang utviklet seg til en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa, og kan også smykke seg med at de har Norges største vindusfabrikk. NorDan konsernet har totalt 12 fabrikker, 32 salgskontor, rundt 2300 medarbeidere og en omsetning på 4,8 milliarder NOK (2022). Det blir det mye data av!

Vi kan trygt si at NorDan er en fremoverlent bedrift på mange måter. De har lange tradisjoner for å bruke data som strategisk ressurs. For noen år tilbake var tiden moden for å få etablert en robust og moderne dataplattform i skyen. Sammen med NorDan har vi utviklet en løsning som henter inn, systemerer og strukturerer data fra mange ulike kilder som tilgjengeliggjøres for bruk til analyse, rapportering og visualisering.

Fv; Arne Ingebrethsen, Helge Rasmussen og Ida Elise Østrem fra NorDan, sammen med Thomas Chauvin og Terje Fjeldstad fra Fraktal

En rik og innsiktsfull dataplattform

Med mange salgskontorer og fabrikker i en rekke land er NorDan avhengige av kvalitetsdata for å informere og støtte opp om alt fra daglig styringsinformasjon til strategiske beslutninger. Sammen med oss i Fraktal rullet vi ut en ny Microsoft Azure og Power BI-løsning, som gir tilgang til kjernedata uavhengig av land eller datterselskap. Med alle salgskontorene og fabrikkene har det vært utrolig viktig å gjøre data tilgjengelig på tvers av hele konsernet.

Alt av data fra flere ulike forretningssystemer oppdateres daglig i den nye dataplattformen og gjøres tilgjengelig for mange brukere i NorDan.

Løsningen har mange forskjellige rapporter og et bredt spekter av data innenfor ulike forretningsområder som salg, finans, produksjon, kundeservice, marked og tilbud. Dataene brukes også til rapportering innenfor bærekraft, som f.eks. karbon fotavtrykk.

Arne Ingebrethsen og Ida Elise Østrem forteller sin historie på Fraktal sitt frokostmøte i Stavanger

Tar pulsen på hverdagen

I høst var vi så heldige å ha NorDan på besøk på vårt kundemøte der Ida Elise Østrem og Arne Ingebrethsen begeistret fortalte om selskapet sin stolte historie og om hvordan de bruker state-of-the-art datavarehus og BI-løsninger for å få et strategisk forsprang. Vi er virkelig imponert hva de har fått til!

NorDan har en klar strategi å bruke data som styringsinformasjon og ta gode valg i hverdagen.  Daglig og ukentlig brukes ferske og oppdaterte tall til å ta gode valg for å styre produksjon, salg og produktvalg. Med en moderne dataplattform får de økt innsikt og kan ta flere datadrevne beslutninger.

«I konsernledelsen benytter vi Power BI daglig for å følge utviklingen på viktige nøkkeltall for konsernet og datterselskapene.», sier konsernsjef (CEO), Dag Kroslid i NorDan Gruppen, og bekrefter viktigheten av god styringsinformasjon.

 Power BI er et nyttig og viktig verktøy for å holde oss oppdatert på den daglige pulsen. Det gir oss også gode trender som er til hjelp for å ta riktige beslutninger 

De viktige suksesskriteriene

Vi i Fraktal har bistått NorDan med kurs og opplæring i Power BI for mest mulig og best mulig bruk av dataene som er tilgjengelig via dataplattformen. Dette har forsterket NorDan som en datadrevet organisasjon og Ida og Arne trekker spesielt frem dette i sin suksesshistorie:

«I vårt markedsområde skjer det relativt store og raske omstillinger. For at ledelsen skal kunne ta raske og viktige strategiske beslutninger både på kort og lang sikt, er det viktig for NorDan at vi har en leverandør som har fokus på levere god kvalitet og ikke minst til avtalt tid», sier Arne.

I tillegg er det nyttig for NorDan at vi har en leverandør som kjenner vår markedsstrategi og hvordan vi jobber på de ulike områder. Det har vi fått i vårt samarbeid med Fraktal. De er fort på «ballen» når vi tar kontakt og det har vært en styrke for oss i vår bruk av rapportene» legger Arne til.

«I denne prosessen var det viktig for oss å bygge egen kompetanse», sier Ida.  «Vi har enorme mengder data i våre forretningssystemer som får en større verdi når vi tar den i bruk.
Løsningen vi har nå gjør oss mer fleksible til å lage egne rapporter tilpasset hver avdeling og bruksområde.»

Den nye løsningen kom også med flere tidsbesparende funksjoner; som «bygg inn direkte-data» i presentasjoner, muligheten for rapport abonnement og tilgang via APP på mobil og nettbrett.

 Det gode samarbeidet og rådgivning fra Fraktal har vært en viktig nøkkelfaktor for å lykkes med å gjøre en kompleks løsning enkel å ta i bruk 

Hele det fornøyde teamet fra NorDan og Fraktal samlet

Fraktal roser NorDan

Thomas Chauvin og Terje Fjeldstad i Fraktal teamet roser NorDan. «NorDan gikk fra en eldre og kompleks løsning som skulle erstattes med en forbedret og moderne løsning samtidig som vi skulle ivareta alle behov og funksjonaliteter fra den eldre løsningen. Det var en prosess med noen krevende utfordringer underveis, men vi er utrolig glade for det gode og smidige samarbeidet vi har med gjengen i NorDan. De viser en veldig god evne til å tilpasse seg den nye teknologien og den nye løsningen», sier Thomas Chauvin, leveranseansvarlig i Fraktal.

Det tette og gode samarbeidet har gitt oss en god forståelse for teknologi og forretning, og begge parter har økt sin kompetanse på tvers av fagområdene. Dette gjør samarbeidet vårt effektivt og smidig i den videre forvaltningen og utviklingen av løsningen.

Takk for det gode samarbeidet, NorDan. Sammen skal vi ta flere viktig steg på digitaliseringsreisen og skape mer verdi av data i et perfekt samspill!