Mer effektiv og bærekraftig lakseindustri for Nordlaks.

-Når det gjelder effektiv bruk av data er det ingen tid å miste, særlig ikke i oppdrettsnæringen, mener Jan Tegnander i Norges største privateide oppdrettsselskap for laks.

Det første Tegnander gikk i gang med i sin nye jobb som IKT-sjef i Nordlaks AS var etablering av dataplattform, og grunnen var enkel. Han hadde bidratt til etablering av det i sin tidligere jobb og hadde erfart gevinstene. Å gå fra det han beskriver som mengder av Excel-ark, til en presis og robust digital plattform, skal nå bidra til enda mer presis fôring, bedre fiskevelferd og høyere effektivitet. – Nå skal Fraktal hjelpe med å sy løsningene sammen, rundt 5-6 ulike system skal koordineres, sier Jan Tegnander i Nordlaks.

Fotokred: Nordlaks/ Deadline

Laks i verdensklasse

Fraktal jobbet sammen med Tegnander i et tilsvarende prosjekt da han var i energibransjen. I følge Tegnander et svært vellykket prosjekt der Fraktal viste stor faglig dyktighet og engasjement.
– Det er en veldig god bekreftelse for oss å få bidra også i dette prosjektet, sier Stian Bakke som er gründer og kundeansvarlig i Fraktal.

Fotokred: Nordlaks/ Deadline

Nordlaks har en unik gründer-historie, en historie som starter i 1989. Nordlaks spede start startet nemlig da Inge Berg kjøpte sin første konsesjon på Hanøya i Vesterålen. Han så muligheten til å skape noe selv, og til tross for liten startkapital fikk han overta anlegget fra banken. Den gang foregikk det meste med håndmakt, og utstyret var enkelt. Produksjonen i 1989 var ikke mer enn 150 tonn, et volum som slaktes på mindre enn ett skift i selskapets slakteri i dag.

I dag er Nordlaks et konsern med mer enn 800 sysselsatte, med hovedkontor i Stokmarknes, flere store smoltanlegg, en flytende havfarm som er et unikt oppdrettsanlegg, og et eget brønnbåtselskap. Havfarmen er et eksponert oppdrettsanlegg med kapasitet til inntil 10 000 tonn laks. Ansatte bor om bord og driften er helt elektrifisert. Selv den nyansatte IT-sjefen er imponert. – Havfarmen er helt rå, et prosjekt vi er enormt stolte av!

Fotokred: Nordlaks/ Deadline

Erfaringsbasert suksess

Når trailerlastene med laksen reiser ut av Nord-Norge, hovedsakelig med tog, har fisken ofte vært i Nordlaks-systemet i mer enn to år, siden den var et rognkorn. Og i denne prosessen er det enorme mengder data som passerer gjennom systemene, dette er kjernen i det Fraktal nå skal bidra med å systematisere. Nordlaks er et selskap som er svært bevisst på miljø og utvikling av nye bærekraftige løsninger og som jobber hardt for å forbedre fiskevelferden.

– Den største kostnaden i havbruk er fôr. Det er helt avgjørende at fisken får rett mengde både for at vi skal spare miljøet og ivareta fiskevelferden og økonomien i driften. Hvis vi hadde hatt data som hadde hjulpet til å styre foringsprosessene bedre, kunne vi spart enorme verdier. Jeg tror vi snakker om uante muligheter, sier Tegnander.

Nordlaks håndterer hele verdikjeden selv og eksporter rundt 95 prosent av all oppdrettslaksen til verdensmarkedet. – Det vil si i gjennomsnitt 50 semitrailerlast med Nordlaks-laks som går fra Stokmarknes, hver eneste uke, sier Jan og smiler. Det er mye fisk!

Daglig leder, Siv Sødal, og gründer og kundeansvarlig, Stian Bakke i Fraktal

Ser virkningene på sikt

Fraktal har lang erfaring innen en rekke bransjer, og felles for dem alle er å øke bruken og kompetanse på data. – Dette oppdraget bidrar til å sette Fraktal på kartet innen havbruksnæringen, og er et oppdrag som både har en miljøgevinst og en økonomisk gevinst, sier Bakke som er glad for å hjelpe Nordlaks til å bli mer datadrevet.

– Nordlaks er en kjempespennende kunde for Fraktal som vi skal jobbe steinhardt for å ha et langt forhold til. Vi har ansatte med erfaring fra havbruk, men vi er sultne på å lære mye mer i tiden fremover og ikke minst lære videre det vi er knallgode på; systemering og effektiv bruk av data.