Ivar inngår ny driftsavtale med Fraktal

Med en driftsavtale som kan gjelde for de neste seks årene, kjenner IVAR seg trygge på at dataplattformen som gjelder for drift på vann, avløp og renovasjon er ivaretatt best mulig.
Foto: IVAR IKS

IVAR IKS leverer kritiske tjenester i Sør-Rogaland og har et stort behov for god oversikt og trygge driftstjenester. Derfor er de glad for at anbudsprosessen endte med Fraktal som IVARs foretrukne leverandør av driftstjenester. Helt konkret er det drift av dataplattform, dataanalyse og rapportering i Power BI som Fraktal skal ivareta.  

 Med denne resigneringen av avtalen med IVAR kjenner vi på stor ydmykhet og masse stolthet. Vi jobber hardt for å være en solid leverandør for våre kunder, levere kvalitet over tid og stille med de samme ansatte fra Fraktal over tid. Erfaringer viser at da oppstår også de gode samarbeidsformene som vi gjerne vil ha. 

Fra og med 1. januar 2023 har Fraktal fått fornyet tillit fra IVAR og fortsetter drift av hele datavarehus-løsningen. Oversikt på data fra renseanlegget, hvor mye gass som produseres og hvor mye vann som går gjennom anlegget, er blant informasjonen som blir mer oversiktlig og brukervennlig. Det betyr i praksis at IVAR kan bruke mer tid på å finne nye bruksområder for dataene som disse analysene vil gi dem, i stedet for å lage analysene selv.  

Etter en prosess der IVAR forsøkte å ha oversikt på eget datavarehus, innså de at det ble for komplisert og at dette var en tjeneste de måtte ha hjelp til. 

Fra venstre: Alexander Hunt (Fraktal), Øystein Håvarstein (IVAR), Rutger van der Stap (Fraktal)

– Flere ganger har vi opplevd at Fraktal spør oss om sikkerhetsmessige konkrete detaljer, noe som viser at de er svært bevisst og flinke på dette området. Det skaper trygghet for oss, sier Håvarstein. Han fremhever også viktigheten av å jobbe med de samme konsulentene over tid, og ser fram til at det fortsatt er teamet i Fraktal med Rutger van der Stap og Alexander Hunt i spissen som skal ivareta IVAR fremover.  

Han er den i Fraktal som kjenner IVAR ekstra godt og som skal lede teamet fra nyåret, en oppgave van der Stap ser frem til.  

– IVAR er en solid organisasjon som har god oversikt, strategiske og konkrete målsetninger og ansatte som vil og kan. Vi blir som en forlenget arm inn i arbeidet deres og er enormt glad for at vi nå får anledning til å være med på reisen inn i en ny fase der oversikt og sikkerhet står sentralt.

 De dyktige konsulentene fra Fraktal har gitt oss både mange hakk bedre arbeidsmetodikk og en sikker driftsløsning. Nå er det ikke lenger slik at vi må overbevise våre prosessingeniører om en god digital løsning, nå kommer de til oss