Felleskjøpet Rogaland Agder feirer våren – og ny rapporteringsløsning

Denne våren preges av våronn på flere hold for Felleskjøpet Rogaland Agder når de tar i bruk en ny dataplattform med Power BI-rapporter og analyse. «Nå blir rapporteringen enklere og noe den enkelte leder kan gjøre selv. En utvikling som gir stor verdi for Felleskjøpet», sier IT-sjef Torgeir Gilje.

Bak fra venstre: Atle Baldersheim, Marta Ranestad, Thomas Chauvin og Torgeir Gilje. Foran fra venstre: Oddvar Dubland, Thomas Kvalevåg, Andreas Primstad

Fraktal har bistått Felleskjøpet Rogaland Agder over lang tid. De har bidratt med vedlikehold av den tjue år gamle løsningen som Felleskjøpet har brukt til nå, samt planlegging og etablering av ny dataplattform og migrering til denne. Alle Felleskjøpets data er nå samlet i én dataplattform, med rapportering på toppen. En løsning som ser ut til å bli suverent bra.

«Det he rett og slett vore ein fest», sier systemsjef i Felleskjøpet Rogaland Agder, Oddvar Dubland og refererer til samarbeidet med Fraktal.

Basert på stemningen som oppstår i rommet når en del av prosjektgruppen møtes, viser det tydelig at det har han helt rett i. Det blir fest. IT-sjef Torgeir Gilje ser nå frem til å få en mye mer selvbetjent løsning og til å kunne bruke dataene mer sammenhengende. «Dette vil også muliggjøre rapportering på tvers og dermed gi større verdi», sier han.

Kraftfôr og kompetanse

Hver dag kjører 60 vogntog med kraftfôr ut fra produksjonslokalene i Hillevåg i Stavanger. Og de kjører langt! Til Tvedestrand, Hardanger, innover og østover i landet. Aktivitetsnivået i Felleskjøpet Rogaland Agder er generelt høyt, og utviklingen går raskt. Da må også tilgangen på data kunne gå i takt. Derfor var også Gilje realistisk i sin tilnærming til selve prosjektet, og samlet tidlig de nødvendige ressursene for å sikre et best mulig resultat. Det har vært lurt.

«Vår kompetanse er å gjøre kundene selvbetjent på rapportering og dataanalyse, og det oppnår vi med å ha et tett samarbeid. Det er vår strategi mot alle kunder og det fungerer veldig godt. I dette prosjektet måtte vi langt inn i forretningsmodellen til Felleskjøpet for å finne beste praksis. Det ble faglig utfordrende, men samtidig ekstra kjekt når vi lyktes», forteller konsulentene i Fraktal-teamet.

Kjerneteamet på 3 personer fra Fraktal hadde allerede grundig kjennskap til den forrige Felleskjøp-løsningen. Et samarbeid som går langt tilbake i tid, helt til 2007. «Vi har blitt gitt en enorm tillit og prosjektet har gått svært bra», sier Fraktal-konsulentene som opplever at mange beslutninger er basert på rådene de har gitt.

Gigantisk opprydning

Dataplattformen vil ligge som et lag der man kan hente ut relevante data til bedriften.
Daglig benytter mellom 2-3000 kunder Felleskjøpets kundesider på web. Etter hvert skal totalt 8000 medlemmer forholde seg til systemene. Torgeir legger ikke skjul på at det har vært en gigantisk opprydning for å komme dit de er nå. «Det er stramme kår i landbruket og derfor er våre kunder ekstra opptatt av å sikre seg strategiske, bonusbyggende kjøp», sier han.

Nå håper Felleskjøpet at de har skaffet seg et system med all den fleksibiliteten de trenger for de neste ti til tjue årene. Et system som tåler endringer i organisasjon og struktur. For Gilje og Dubland har planer og en lang liste med nye tjenester som de ønsker å realisere i fremtiden. Men først og fremst er det en grundig og god opplæring av øvrige ansatte som står for tur. «Denne våren vil 300 ansatte få gleden av å ta en helt ny løsning i bruk. Alle butikkene og alle i administrasjonen er klare», sier Oddvar forventningsfullt.

Før dette skjer skal 19 superbrukere på opplæringskurs. De skal lære å lage rapporter selv, slik at de kan oppleve oppsidene og gevinsten med systemet fullt ut. Bedre oversikt, enklere måling og en enda kjekkere hverdag. Nå handler det om å få tallene servert, med gode analyser og en sømløs måte å rapportere på. Ledelsen får tilgang til alle data og analyser kan kjøres på tvers.

«Det skal ikke være vanskelig å lage en rapport, og motivasjonen for å lage rapporter må komme fra at de ser nytten og resultatet umiddelbart, og det vil de gjøre nå. Det er godt å vite at vi nå er langt framme i forhold til hva som er mulig blant bedriftsløsninger», sier Dubland.

Takk for det gode samarbeidet, Felleskjøpet. Nå har dere et godt grunnlag og muligheter for videre utvikling. Vi ser fram til å være med på reisen.