Ansatte hele kameratgjengen

Ansatte hele kameratgjengen Stian og Anders ble interessert i Fraktal fordi Lars skrøt sånn av jobben sin. Det resulterte i tre fornøyde gutter og en… Read More

Scorer på de tette båndene

Å bygge kultur internt i Fraktal og jobbe tett med kunden er det viktigste gründeren og lederen kan gjøre. Da opprettholdes trivselen, kompetansen og engasjementet.  Read More