Aqua Next

Paneldebatt på digitaliseringssporet under AquaNext. FV: Jon Arild Tørresdal, Stian Bakke, Jan Tegnander og Shazad Rana.

11.-13.juni deltok vi på AquaNext, en konferanse og utstilling for havbruksnæringen som er inspirert av både ONS og Arendalsuka. Konferansen var i Stavanger Forum og utstillingen i Forum Expo. Fraktal stilte som en av hovedsamarbeidspartnerne på konferansen og det var skikkelig stas å vise oss frem for aktørene i havbruksnæringen.

AquaNext skriver om seg selv: Konferansene under AquaNext blir en unik møteplass der oppdrettere, leverandører, politikere og forvaltning samles for å sette agendaen for en bærekraftig utvikling innen akvakultur. Vi retter fokus mot sentrale områder som spiller en avgjørende rolle for fremtidens akvakultur og økt matproduksjon. Vi vektlegger korte innlegg, gode diskusjoner og paneldebatter.

Besøk av digitalisering og forvaltningsministeren Karianne Oldernes Tung på standen vår. Foto: Leo Kramer

I løpet av disse 3 dagene fikk vi møte og lytte til mange spennende selskaper og enkeltpersoner som vi gjerne vil holde kontakten med fremover. Over 30 ordførere, Camilla Stoltenberg og digitalisering og forvaltningsministeren Karianne Oldernes Tung var noen av de som tok turen til konferansen. Vi fikk besøk av digitaliseringsministeren på standen vår, og vi hadde en god prat om verdien av data og digitalisering i havbruksnæringen. Det var ordentlig stas.

Kjetil Nordbø og Inge Arild Leknes under presentasjonen om live OT-data på «What`s Next»

Trond Erik Bones, teamleder i Fraktal avd Trondheim, har vært prosjektleder for utformingen av det digitale sporet under konferansen. Dette sporet var skikkelig populært, og ble faktisk utsolgt. Mange fikk høre på vår sjefsarkitekt, Stian Bakke, som hadde et foredrag om: «Hva kreves av kompetanse, teknologi og finansiering for å høste og analysere data fra installert utstyr og andre datakilder?»

Kjetil Nordbø og Inge Arild Leknes fra Fraktal hadde også et innlegg på «What`s Next» med navnet «Presenting live OT data – a practical use case», noe vi også fikk en del spørsmål om på standen vår. Det er tydelig at teknologi, data og digitalisering er svært viktig for denne næringen, og Fraktal har mye å bidra med for mange av aktørene.

Takk til AquaNext for et flott arrangement.