Fraktal inngår partneravtale med AquaNext 2024

Når AquaNext går av stabelen i juni 2024 er Fraktal med som en av hovedsamarbeidspartnerne. Nylig signerte vi partneravtalen som blant annet betyr at vi skal bidra med å fylle det digitale sporet med aktuelle og fremtidsrettede tema og foredrag for havbruksnæringen. AquaNext 2024 vil være møteplassen hvor verdens ledende aktører løfter fram dagens og framtidens teknologi og løsninger for bærekraftig sjømatproduksjon.

Fv. Trond Erik Bones, Sigurd Vik og Lars Ebbeson.

Vi er veldig glade for samarbeidet med Fraktal, sier Sigurd Vik, daglig leder i AquaNext. Vi har fått med profesjonell partner gjennom Fraktal som skal være pådriver for at vi skal få et viktig og innholdsrikt program om digitalisering under arrangementet. Fraktal og AquaNext, i samarbeid med forskningsinstitusjonen Norce, IKT Norge og andre partnere i leverandørindustrien, får en svært dyktig fagkomite for til å ivareta programmet.

Fra Fraktal stiller Trond Erik Bones som prosjektleder for Digitalkonferansen under AquaNext. I tett samarbeid med Sigurd og andre samarbeidspartnere gleder han seg til å ta fatt på oppgaven.

«Vi er stolte av å være en sentral samarbeidspartner under AquaNext 2024, og ser frem til å fylle det digitale sporet med aktuelle og fremtidsrettede temaer og foredrag som bidrar til å løfte havbruksnæringen. Gjennom vårt tette samarbeid med næringen, forskningsmiljøer og leverandører ønsker vi å være med på å forme fremtiden for bærekraftig sjømatproduksjon,» uttaler Trond Erik Bones, senior konsulent og prosjektleder for Digitalkonferansen i Fraktal.

AquaNext 2024, som består både av konferanse og utstilling, vektlegger hele verdikjeden innen havbruk, men vil ha spesielt fokus på bærekraft, ny teknologi, politiske rammebetingelser, eksponert/offshore havbruk, og digitalisering av næringen. Arrangementet gjennomføres 11.-13. juni 2024, og koordineres sammen med AquaVision i samme uke.

Her møtes oppdrettere, leverandørindustri, beslutningstakere i alle kystkommunene, statsråder, fagkomiteer fra Stortinget og andre havbruksentusiaster. På tvers av ulike industrier som havbruk og offshore- med spesialt fokus på digitalisering og bærekraft- blir fremtidens sjømatproduksjon presentert, utfordret og diskutert. Poltikk og rammeverk vil være på dagsorden; det blir en unik synergi mellom utstilling og konferanse.

FN slår fast at sjømat er en avgjørende del av løsningen for økt produksjon av mer sunn mat med lavere miljøavtrykk. AquaNext setter søkelys på sentrale områder med vidtrekkende betydning for globalt havbruk.

Les mer om AquaNext her: https://aquanext.no/