Norges 2. Beste Arbeidsplass 2023

I år kom Fraktal på andreplass i Great Place To Work Institute sin kåring av Norges Beste Arbeidsplasser i størrelseskategorien 20-49 ansatte. Det er vi veldig stolte av!  

Daglig leder Siv Sødal og HR- og Administrasjonsansvarlig Marie Tokheim på prisutdelingen for Norges Beste Arbeidsplasser 2023

Dette motiverer oss til å fortsette å jobbe for at alle skal trives og utvikle seg hos oss. – Alle i selskapet bidrar hver dag med å involvere og støtte hverandre. Dette er resultat av godt teamwork over lang tid, sier daglig leder, Siv Sødal.  

Fraktal har blitt sertifisert som et Great Place to Work i både 2022 og 2023, gjennom Great Place To Work Institute sin medarbeiderundersøkelse «Trust Index».  

– En Great Place To Work Sertifisering gir innsikt i, og avdekker, kvaliteten på egen organisasjonskultur og ledelse i virksomheten. Perspektivene og metoden som blir anvendt er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. Vår metode er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater, sier CEO i Great Place to Work, Jannik Falck. 

 Fraktal gjennomførte Trust Index for første gang i fjor, og allerede første året ble de sertifisert og kom i tillegg langt opp på listene for Norges Beste Arbeidsplasser. Det er imponerende å troppe rett inn i listene første året, sier Olsen. – I årets undersøkelse toppet de fjorårets resultater og klatret enda høyere opp. Det sier mye om arbeidet de legger ned hver dag for å skape en god arbeidsplass, fortsetter hun.

Tillitsbasert kultur, teamwork og flat struktur 

De siste årene har vi vokst jevnt og trutt, og vi har hatt en stor bevissthet rundt å rekruttere ansatte som støtter opp om den kulturen som er viktig for oss. Vi er alle forskjellige, men vi har noen gode verdier i bunn som skaper et godt felleskap og arbeidsmiljø. Vi har en flat struktur og jobber tillitsbasert. Alle som ønsker å ta ansvar, de får ansvar.  

– Hvert kvartal inviteres alle ansatte til «Retrospektive» der vi legger frem forbedringsforslag og utvikler oss som selskap. Engasjement og lidenskap for teknologi og fag står sentralt og vi setter av tid ukentlig for alle til faglig påfyll og utvikling, forteller Siv Sødal videre. – Vi deler med hverandre og vi støtter hverandre. Alle har et viktig bidrag til fellesskapet. 

– Vi utvikler kundene våre sammen, og vi utvikler selskapet vårt sammen. Det er utrolig gøy, og dette er en stor inspirasjon i videre arbeid, sier Siv.

Styrke og opprettholde den gode kulturen 

Det siste året har Great Place to Work Institute kartlagt over 700 virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Dette er den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 20. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser. Undersøkelsen måler graden av opplevd tillit, stolthet og fellesskap blant de ansatte. 

-Det har vært veldig spennende å følge Fraktal sin reise til nå, og å høre hva de gjør for å styrke og opprettholde den gode kulturen, også når de er i vekst. Jeg syns det er særlig interessant å høre om hvordan de jobber med rekruttering og tror det er mye av grunnen til at Fraktal kan vise til så fornøyde ansatte, avslutter Anniken Gjærum Olsen. 

Her kan du lese mer: Fraktal | Great Place To Work® Norway Norway .