Bistår Lyse i planlegging av vannkrafts-produksjon

Flørli kraftverk er et av flere vannkraftanlegg i Lysefjorden der Lyse Produksjon tester ut neste generasjon produksjonsplanleggingsverktøy. Foto: Hessel Haker/Wikimedia Commons.

En av de vanskeligste oppgavene for et vannkraftselskap er å planlegge hvordan vannet i magasinene skal disponeres. Det daglige spørsmålet de stiller seg er når har vannet i magasinene størst verdi?

Vil det bli en kald vinter med høy etterspørsel etter kraft, eller er den etterspørselen man ser i dag så stor at noe av vannet skal brukes til å generere kraft i dag?

Dette kombinert med et nordisk klima, hvor det er vanskelig å anslå nedbør for kommende helg, står man ovenfor en voldsom utfordring.

Grunnet kompleksiteten knyttet til planlegging av vannkrafts-produksjon,  har det vært utviklet spesialtilpassede algoritmer hvor det har vært nødvendig med noen forenklinger.

Sammen med Lyse Produksjon har Fraktal jobbet med å utvikle et maskinlæringsverktøy som ikke er avhengig av de samme forenklingene.

– Istedenfor å benytte seg av lineære funksjoner bruker vi nevrale nettverk for å estimere verdien av vannet i magasinene, sier Martin Hjelmeland som er programvareutvikler i Fraktal.

 

Et kraftig «nevralt nettverk»

– «Nevrale nettverk» er et av de kraftigste verktøyene man har innen kunstig intelligens. De er ekstremt gode på å utnytte funksjonene maksimalt og med dype nevrale nettverk evner de å representere høyst ulineære funksjoner. Utfordringen er derimot å lære de opp, og her har det skjedd en stor utvikling de siste årene, sier Hjelmeland.

Martin har en doktorgrad om “Medium Term Hydropower Scheduling” fra Norges tekniske naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har en sentral rolle i utviklingen av verktøyet sammen med maskinlærings-teamet til Fraktal, ledet av Jan Ivar Kjøde.

Testet ut i Flørli og Tjodan

 

Verktøyet blir testet ut på to av Lyse Kraft sine vannkraftanlegg på henholdsvis Flørli og i Tjodan, Lysebotn.

– Å ta i bruk nye verktøy som bistår i disponeringen av så verdifulle ressurser som vannkraften, krever tillit og dermed en grunnleggende forståelse av dens fordeler og ulemper, sier Hjelmeland.

Som en del av prosjektet har vi utviklet et Web API som skal gjøre det enkelt for Lyse, og andre, å arbeide med verktøyet.

 

Nylig ble pilotprosjektet omtalt i bransjebladet Energiteknikk. Les mer om dette her.